Senin, 15 Februari 2016

Puputan Sakkarepmu 2 Maret 2016 pulul 19.00 sampai selesai tempat Waroeng Apresiasi Bulungan.

Puputan Sakkarepmu 2 Maret 2016 pulul 19.00 sampai selesai
tempat Waroeng Apresiasi Bulungan.

Bubur abang bubur putih ,

Manise bubur abang saka gula klapa diarani gula jawa
Gurihe bubur putih campur parudan klapa
nylameti sadulur kabeh
sedulur papat lima pancer
sing njaga awak badan lunga mendi parane
pojoke bumi, tengahe alas pinggire segara benua liya
paribasa kulit diseset
luruh sejatine seniman
temu kanca bebatiran
dadiya sadulur becik
angger bakale mulya
kesohor becike
weruh kabeh karyane
dadia sastrawan Indonesia kang mumpuni
lan ora adigang adiguna
iku penyair sing dijakuk

rg bagus warsono 15-2-16